Środa – 14.03.2018 – Dzień Powszedni

   8.00

Za ++ Zofię, Mariana, Annę, Mariana Babak
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna  Kościoła i Rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Elżbietę Zimmer