XV Niedziela Zwykła – 16.07.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Marii i Andrzeja Gwiżdż z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Anny Zielińskiej z ok. 80 rocz. ur. z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Joanny Gillner z okazji 30 rocz. urodzin; dla Ignasia Kapałki z okazji 2 rocz. urodzin

20.00

Za + męża Władysława Wymazała w 10 rocz. śm., + siostrę Jolę w 5 rocz. śmierci i + rodziców z obu stron