Ogłoszenia duszpasterskie od 16 do 23 lutego

1.Przeżywamy dziś VI niedzielę zwykłą, w którą Pan Jezus zachęca nas do refleksji na wypełnianiem przekazań w naszym życiu. Pan Jezus mówi i nam tak jak swoim uczniom: nie przysięgajcie, tylko mówcie prawdę. W ogóle nie przysięgajcie, zawsze mówcie samą prawdę.

Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli miesiąca jest naszym specjalnym darem – cegiełką na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na opłatę należności za ogrzewanie. Polecamy tę sprawę naszej ofiarności. Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać!

2. W środę o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie dzieci na swoją Mszę św. szkolną. Obecność obowiązkowa dla kandydatów do I-szej komunii św.

3. W czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na mszę św. wszystkich kandydatów do Sakramentu bierzmowania. Po mszy św. spotkanie formacyjne. Obecność obowiązkowa.

4. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Dziękujemy za dbałość o czystość, wystrój kościoła i obejścia.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w minionym roku przekazali 1% podatku na parafię. Również w tym roku bardzo prosimy o tę formę wspierania Parafii.

Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Nadal prosimy o wsparcie duchowe i materialne na miarę możliwości w tym naszym wspólnym dziele troski o Parafię i świątynię.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020

  7.30Godzinki o NMP

  8.00

Za + Jerzego Chrząszcz

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i błog. dla Urszuli z okazji 70 rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i bł. dla dzieci z rodzinami i o radość wieczną dla + rodziców

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Szymona Kusyk z okazji 19 rocz. urodzin i Andrzeja i Aleksandry Kusyk z okazji 21 rocz. ślubu; dla Jarosława Wieczorek z okazji 39 rocz. urodzin i synów Mateusza z okazji 11 rocz. urodzin i Jana z okazji 3 rocz. urodzin; dla Mirosława z okazji 50 rocz. urodzin; dla Wiktorii Joanny Tarabuła z okazji roczku oraz dla dzieci: Michaliny Anny Rolka i Marty Markowskiej z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + mamę Marię Gdańską w 1 rocz. śmierci, + brata Mariana Gdańskiego i + z pokr.