I-sza Komunia 2022

Drodzy Rodzice!

I-sza Komunia 2022

Jako Rodzice jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie religijne dziecka, dlatego chcemy Je dobrze przygotować do spotkania z Chrystusem w Eucharystii oraz wspierać modlitwą i przykładem życia.

Zainteresowanych informujemy, że w roku 2022 uroczystość I-szo komunijna dla dzieci zaplanowana jest w dniu 3 maja w Uroczystość MB Królowej Polski. Ze względu na dużą liczbę dzieci uroczystość odbędzie się na dwóch mszach św:
– o godz. 10.00 uczniowie Klasy III b i c;

– o godz. 12.00 uczniowie Klasy III a oraz dzieci spoza szkoły i parafii

Informacje ogólne:

 1. Rodzice obowiązkowo uczestniczą w wyznaczonych spotkaniach.
 2. Stroje Liturgiczne zamawiamy wspólnie – terminy zostaną podane.
 3. Dzieci obowiązkowo uczestniczą we mszy św. szkolnej w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 12.00.

Terminy spotkań w roku 2021:

 • 6.10.2021 środa – Msza św. szkolna – Rozdanie i poświęcenie różańców dla dzieci środa. Nie ma spotkania
  z rodzicami.
 • 3.11.2021 środa – Msza św. szkolna – Rozdanie i poświęcenie książeczek. Spotkanie z rodzicami i krawcową.
 • 8. 12.2021 środa – Msza św. szkolna – Rozdanie i poświęcenie medalików. Spotkanie z rodzicami.

Z wyrazami wielkiej troski, życzliwości i modlitwy za Wasze Rodziny i  dzieci pierwszokomunijne – ks. Proboszcz

 

PRZYGOTOWANIE KATECHETYCZNE I DUSZPASTERSKIE DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ W PARAFII DO SAKRAMENTÓW POKUTY I EUCHARYSTII W DIECEZJI GLIWICKIEJ

 1. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia dziecka do sakramentów pokuty i Eucharystii jest sumienny udział kandydata w katechizacji szkolnej i parafialnej czy to w formie stacjonarnej, bądź zdalnej.
 1. Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza lub administratora parafii do przyjęcia sakramentów św., powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać od osób prowadzących katechizację tych dzieci (chyba, że katechizującym jest proboszcz bądź administrator parafii) stosowną opinię. Opinia powinna zawierać: ocenę, informację o sumiennym uczestnictwie w katechizacji bądź zaangażowaniu dziecka wraz z rodzicami w przygotowanie sakramentalne (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty nr 281).
 1. Można dopuścić dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Wymaga to jednak dużej troski i rozeznania ze strony proboszczów i administratorów parafii, odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony osób odpowiedzialnych, jak i samych kandydatów oraz ich rodziców żyjących w kościelnym związku sakramentalnym (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 446-447).
 1. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się organizację katechezy parafialnej oraz celebracji liturgicznych. Zaleca się, aby wszystkie spotkania parafialne odbywały się w budynku kościoła.
 1. Zaleca się także do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, udziału dziecka we Mszy św. szkolnej, a także w wyznaczonych przez duszpasterzy nabożeństwach zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi.
 1. Jeśli nie przemawiają za tym poważne racje, parafię własną dziecka uznaje się za miejsce uprzywilejowanego przygotowania oraz celebracji sakramentów pokuty i Eucharystii. Ostateczną decyzję podejmuje proboszcz bądź administrator parafii dziecka, który powinien wziąć pod uwagę argumenty rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

                                                + Jan Kopiec Biskup Gliwicki