I-sza Komunia 2022

Drodzy Rodzice!

I-sza Komunia 2022

Zainteresowanych informujemy, że w roku 2022 uroczystość I-szo komunijna dla dzieci zaplanowana jest w dniu 3 maja w Uroczystość MB Królowej Polski, ale ze względu na pandemię mogą być jeszcze inne terminy w zależności od ilości dzieci i sytuacji, co będzie rozważane na spotkaniu z rodzicami.

Rodzice są zobowiązani do troski o wychowanie religijne swoich dzieci, dlatego od dzisiejszej niedzieli 29 sierpnia aż do niedzieli 19 września prosimy rodziców kandydatów do I-szej komunii św. o zapisanie i odbiór formularza zgłoszenia w kancelarii po mszach św. (Nie ma zapisów w szkole).

Na pierwsze spotkanie organizacyjne zapraszamy rodziców 22 września po Mszy św.  szkolnej o godz. 18.30 i wtedy  prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza prośby i zgłoszenia swojego dziecka. Rodziców dzieci z poza naszej parafii prosimy także o dostarczenie pozwolenia ze swojej Parafii zamieszkania. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

Z wyrazami wielkiej troski, życzliwości i modlitwy za Wasze Rodziny i  dzieci pierwszokomunijne – ks. Proboszcz

 

PRZYGOTOWANIE KATECHETYCZNE I DUSZPASTERSKIE DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ W PARAFII DO SAKRAMENTÓW POKUTY I EUCHARYSTII W DIECEZJI GLIWICKIEJ

  1. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia dziecka do sakramentów pokuty i Eucharystii jest sumienny udział kandydata w katechizacji szkolnej i parafialnej czy to w formie stacjonarnej, bądź zdalnej.
  1. Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza lub administratora parafii do przyjęcia sakramentów św., powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać od osób prowadzących katechizację tych dzieci (chyba, że katechizującym jest proboszcz bądź administrator parafii) stosowną opinię. Opinia powinna zawierać: ocenę, informację o sumiennym uczestnictwie w katechizacji bądź zaangażowaniu dziecka wraz z rodzicami w przygotowanie sakramentalne (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty nr 281).
  1. Można dopuścić dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Wymaga to jednak dużej troski i rozeznania ze strony proboszczów i administratorów parafii, odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony osób odpowiedzialnych, jak i samych kandydatów oraz ich rodziców żyjących w kościelnym związku sakramentalnym (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 446-447).
  1. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się organizację katechezy parafialnej oraz celebracji liturgicznych. Zaleca się, aby wszystkie spotkania parafialne odbywały się w budynku kościoła.
  1. Zaleca się także do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, udziału dziecka we Mszy św. szkolnej, a także w wyznaczonych przez duszpasterzy nabożeństwach zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi.
  1. Jeśli nie przemawiają za tym poważne racje, parafię własną dziecka uznaje się za miejsce uprzywilejowanego przygotowania oraz celebracji sakramentów pokuty i Eucharystii. Ostateczną decyzję podejmuje proboszcz bądź administrator parafii dziecka, który powinien wziąć pod uwagę argumenty rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

                                                + Jan Kopiec Biskup Gliwicki