Szkoła średnia to czas przygotowania do przyjęcia bierzmowania – sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Do udziału w przygotowaniu są zobowiązani wszyscy uczniowie obecnych klas I-szych i II-gich szkół średnich. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami naszego Synodu Diecezjalnego przygotowanie i przyjęcie Sakr. Bierzmowania odbywa się wyłącznie w Parafii zamieszkania. (nie w parafii do której należy szkoła średnia).

Kandydaci przygotowują się do bierzmowania przez życie w łasce uświęcającej, systematyczne przystępowanie do spowiedzi i komunii św., regularny udział we Mszy św., naukę religii w szkole oraz katechezę sakramentalną, odbywającą się w kościele. Jeżeli uczeń nie uczęszcza na katechezę szkolną, bo się z niej wypisał sam lub na prośbę rodziców, nie może zostać dopuszczony do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w żadnej Parafii. Przed przyjęciem tego Sakramentu należy złożyć zaświadczenie katechety o uczęszczaniu na lekcje religii w szkole.

W ramach przygotowania do bierzmowania: uczniów klas II-gich szkół średnich, kontynuujących formację zapraszamy na mszę św. w czwartek 28 września o godz. 18.00, po której spotkanie organizacyjne w salce, a uczniów klas I-szych rozpoczynających przygotowanie zapraszamy w następny czwartek 5 października także o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa.

Do tego dnia należy ostatecznie złożyć formularz swojego zgłoszenia, który można pobrać w zakrystii lub z poniższego linku.

Bierzmowanie deklaracja