Ogłoszenia duszpasterskie od 16 do 23 grudnia

1. Dziś przeżywamy już trzecią Niedzielę Adwentu w Liturgii nazywaną niedzielą radości „Gaudete”, której źródłem jest dobra nowina o nadejściu Mesjasza. Celebrując Eucharystię otwórzmy się na radość i nadzieję, której Bóg nam udziela. Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli miesiąca jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby budowy. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać !”.

2. Dzisiaj o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe.

3. Od poniedziałku do czwartku zapraszamy dzieci na „Roraty” o godz. 18.00. W środę prosimy dzieci o przyniesienie na roraty plansz z obrazkami. W czwartek ostatnie „Roraty” dla dzieci z rozdaniem nagród. W piątek o godz. 18.00 roraty dla dorosłych.

4. Aby w pełni przeżyć radość świąt Bożego Narodzenia zachęcamy wszystkich Parafian do Sakramentu Pokuty. Okazja pół godziny przed każdą Mszą św., w piątek od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę – od godz. 8.30 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do 17.00.

5. W piątek 21 grudnia w Parafii Chrystusa Króla w ramach nocy konfesjonałów okazja do Sakramentu Pokuty od godz. 20.00 do 23.00.

6. Już dziś informujemy, że tegoroczna PASTERKA w naszym kościele zostanie odprawiona w wigilię 24 grudnia o godz. 22.00.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła, zespołowi „Caritas” za zorganizowanie świątecznych paczek dla chorych i potrzebujących oraz wszystkim Parafianom, którzy w ubiegłą niedzielę swoimi ofiarami za rozprowadzane przez ministrantów i Marianki poświęcone „opłatki wigilijne” wsparli działalność tych wspólnot.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

 

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 9 do 16 grudnia

1.Dziś przeżywamy już drugą Niedzielę Adwentu. Liturgia Słowa wzywa nas do przygotowania dróg dla Pana, który ma przyjść. Wołanie to przekazał Jan Chrzciciel nazwany „głosem wołającego na pustyni”. Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po mszach św. zgodnie z instrukcją Episkopatu zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Także dziś od godz. 14.00 nasze Marianki i Ministranci przejdą po rodzinach naszej Parafii oferując poświęcone opłatki wigilijne, a o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe.

3. Od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na „Roraty”. W piątki o godz. 18.00 na roraty zapraszamy dorosłych. Prosimy o przynoszenie świec i lampionów.

4. W sobotę 15 grudnia po mszy św. porannej odwiedziny chorych i starszych Parafian, których można jeszcze zgłaszać w zakrystii. Od godz. 16.00 adoracja Najś. Sakramentu i okazja do spowiedzi. Po Mszy św. wieczornej nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy do lutego przyszłego roku mają dostąpić tych godności.

5. Przyszła niedziela jest III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby naszej budowy. Aby jak najszybciej spłacić należności za prace przy obejściu kościoła polecamy tę sprawę naszej ofiarności.

6. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. Można także zakupić lampiony roratne dla dzieci, nasze parafialne kalendarze na przyszły rok, opłatki, świąteczne kartki oraz wigilijne świece „Caritasu”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła, zespołowi „Caritas” za zorganizowanie wizyty św. Mikołaja w naszej wspólnocie oraz tym, którzy ofiarowali nagrody – słodycze rozdzielane dzieciom w czasie spotkań roratnych. Chętnych zachęcamy do tej formy pomocy w tym okresie adwentowego czuwania. Dziękujemy Wszystkim, którzy ofiarowali paczki z „Drzewka Miłości” dla najbardziej potrzebujących.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Ogłoszenia duszpasterskie od 2 do 9 grudnia

1.Dziś już pierwsza Niedziela Adwentu, którą rozpoczynamy także nowy Rok Liturgiczny. Adwent to czas oczekiwania. Pan wzywa nas, abyśmy zatrzymali się w zabieganiu wokół codziennych spraw i otworzyli się na Niego. Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem opłatków, świec, wieńców adwentowych i lampionów.

3. Także dzisiaj w ramach akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” na drzewku miłości umieszczone są serduszka z imionami osób, którym możemy bezinteresownie i anonimowo przygotować paczkę np.: zabawkę, słodycze, artykuły spożywcze itp.  Przygotowane paczki z serduszkiem prosimy składać w zakrystii do przyszłej niedzieli 9 grudnia. Przed świętami zespół „Caritasu” rozda je obdarowanym i potrzebującym.

4. Od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na „Roraty”. W piątki o godz. 18.00 na roraty zapraszamy dorosłych. Prosimy o przynoszenie lampionów.

5. We wtorek z okazji wspomnienia św. Barbary Patronki Górników o godz. 8.00 Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

6. W środę w czasie mszy roratnej dla dzieci poświęcenie medalików dla dzieci I-szo komunijnych, a po mszy obowiązkowe spotkanie dla rodziców tych dzieci.

7. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek i piątek miesiąca. Po mszach porannych zapraszamy na okolicznościowe nabożeństwa.

8. W sobotę 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Już w piątek o godz. 18.00 msza św. roratna dla dorosłych z tej uroczystości.

9. Przypominamy, że z racji świąt odwiedziny chorych i starszych Parafian zostają przesunięte na sobotę 15 grudnia br. Zgłoszenia w zakrystii.

10. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najś. Sakramentu i okazja do spowiedzi.

11. W przyszłą niedzielę zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.

12. Także w przyszłą niedzielę (wzorem ubiegłych lat) od godz.14.00 nasze Marianki i Ministranci przejdą po rodzinach naszej Parafii oferując poświęcone opłatki wigilijne za dobrowolne ofiary z których zostaną zorganizowane wakacyjne wyjazdy dla Służby liturgicznej.

13. Informujemy, że w sobotę 15 grudnia po Mszy św. wieczornej nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy do lutego przyszłego roku mają dostąpić tych godności.

14. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. Można także zakupić lampiony roratnie dla dzieci, nasze parafialne kalendarze na przyszły rok, opłatki, świąteczne kartki.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości w tym naszym dziele budowy kościoła.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Ogłoszenia duszpasterskie od 25 listopada do 2 grudnia

1.Dziś XXXIV, ostatnia niedziela zwykła, w którą obchodzimy w Kościele Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jego królestwo „nie jest z tego świata”. To królestwo prawdy i miłości, przebaczenia i pokoju. Czy rzeczywiście pragniemy go w naszym życiu? Czy chcemy być poddanymi takiego Króla? Zgoda na Jego panowanie oznacza najpierw dostrzeżenie i przyjęcie Jego miłości do nas dziś, w tej Eucharystii.

Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Sprawę tego dzieła polecamy naszej ofiarności, a za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek „Caritas” przeznaczona na zorganizowanie mikołajkowych i świątecznych paczek dla dzieci i chorych.

3. W środę tego tygodnie nie będzie mszy św. szkolnej dla dzieci.

4. Biskup gliwicki mając na uwadze dobro duchowe wiernych, którzy w piątek 30 listopada 2018 roku chcą świętować tzw. „andrzejki”, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym na terenie diecezji gliwickiej.

5. W tym tygodniu przypada I-sza sobota miesiąca. Po Mszy św. porannej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana Tajemnic Różańcowych. Z racji świąt odwiedziny chorych i starszych Parafian zostają przesunięte na sobotę 15 grudnia br. Zgłoszenia w zakrystii.

6. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najś. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

7. Tradycyjnie chcemy w naszej Parafii przeprowadzić akcję pt: „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Na drzewku miłości w niedzielę 2 grudnia będą umieszczone listki w kształcie serduszek z konkretnymi osobami, którym możemy bezinteresownie i anonimowo pomóc (przygotować jakąś paczkę np.: zabawkę, słodycze, artykuły spożywcze itp.). Przygotowane paczki z przyczepionym serduszkiem można składać w zakrystii do 9 grudnia. Przed świętami „Caritas” rozda je potrzebującym.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości w tym naszym dziele budowy kościoła.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Ogłoszenia duszpasterskie od 18 do 25 listopada

1.Dziś XXXIII Niedziela zwykła. Liturgia Słowa zwraca naszą uwagę na wartość czasu i jego przemijalność. Choć nie znamy daty powtórnego przyjścia Jezusa, oczekujemy Go, a każda Eucharystia to zwiastowanie Jego bliskości. Dzisiejsza niedziela jest Światowym Dniem Ubogich ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Kolekta tej trzeciej niedzieli miesiąca jest naszym specjalnym darem na dokończenie budowy kościoła. Sprawę tego dzieła polecamy naszej ofiarności a za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

3. W czwartek liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki chórów, organistów i muzyki kościelnej. Z tej okazji zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji naszego Chóru „MIsericordie” i naszych organistów, którym składamy gorące życzenia wielu łask Bożych za przyczyną ich Patronki.

4. W przyszłą niedzielę (26 listopada) – ostatnią w roku liturgicznym – obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To  także święto Liturgicznej Służby Ołtarza czyli Ministrantów, Lektorów i Szafarzy naszej parafii. Na Mszy św. o godz. 12.00 odnowienie przyrzeczeń i wprowadzenie nowych kandydatów do tej Służby. Zapraszamy do udziału rodziców ministrantów.

5. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek „Caritas” przeznaczona na zorganizowanie mikołajkowych i świątecznych paczek dla dzieci i chorych.

6. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najś. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości w tym naszym dziele budowy kościoła.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Ogłoszenia duszpasterskie od 11 do 18 listopada

1.Dziś XXXII niedziela zwykła w ciągu roku. Słowo Boże głosi dziś pochwałę ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i ludzi tym, co posiadały. Takiej postawy uczy nas również sam Jezus, który ofiarował dla nas samego siebie.

Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj o godz. 18.30 zapraszamy na mszę św. exportacyjną za zmarłego w Boliwii ks. Misjonarza Piotra Lewandowskiego pod przewodnictwem ks. Bpa Andrzeja Iwaneckiego, po której modlitewne czuwanie przy zmarłym zakończone Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 11.00 w kościele Chrystusa Króla z pożegnaniem na cmentarzu Lipowym.

3. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

4. W piątek 16 listopada przypada dzień papieski. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 oraz na nowennę do Bożego Miłosierdzia z modlitwą do św. Jana Pawła II z oddaniem czci Jego relikwiom, na którą można w zakrystii składać intencje modlitewne.

5. W przyszłą niedzielę (trzecią w miesiącu)kolekta jest naszym specjalnym darem na potrzeby budowy. Sprawę tego wielkiego dzieła polecamy naszej ofiarności, a za wszelką pomoc składamy „Bóg Zapłać!”.

6. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najś. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości w tym naszym dziele budowy kościoła.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Ogłoszenia duszpasterskie od 4 do 11 listopada

1.Dziś XXXI niedziela zwykła w ciągu roku. Nasze myśli w listopadzie koncentrują się wokół przyszłego życia, wokół tajemnicy domu Ojca, do którego zmierzamy. Zastanawiamy się, czy nie błądzimy, czy będziemy zbawieni? W dzisiejszej Ewangelii odnajdziemy odpowiedź Jezusa na te pytania. Do zbawienia, do wiecznego szczęścia, do Boga – wiedzie miłość. Eucharystia jest najpełniejszym urzeczywistnieniem i najlepszą nauką miłości.

Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Dziś z racji Solidarności z Kościołem Prześladowanym zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka do puszek przeznaczona na Kościół w potrzebie, tym razem na doświadczanych prześladowaniami chrześcijan w Pakistanie.

3. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na różaniec za zmarłych zalecanych. Różaniec za zmarłych będziemy odmawiać do czwartku wg porządku: w poniedziałek po Mszy św. wieczornej, a we wtorek, środę i czwartek po mszach porannych. Zalecki, wypominki za zmarłych można składać
w zakrystii.

4. W środę 7 listopada o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną, w czasie której zostaną poświęcone i rozdane książeczki „Drogi do nieba” dla dzieci I-szo Komunijnych.

5. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najś. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości w tym naszym dziele budowy kościoła.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Ogłoszenia duszpasterskie od 28 października od 4 listopada

1.Dziś w XXX niedziela zwykłą obchodzimy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jak niewidomy Bartymeusz z dzisiejszej Ewangelii prośmy Chrystusa o łaskę przejrzenia i dostrzegania nie tylko świata, ale i miejsca na okazanie miłości poprzez pomoc i dar modlitwy naszym bliźnim, szczególnie prześladowanym za wiarę w Pakistanie.

Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. W tygodniu różaniec po Mszach św. wieczornych.

3. W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, której obchody rozpoczniemy już mszą św. wigilijną w środę o godz. 18.00. Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego.W tym dniu o godz. 14.oo zapraszamy na Nabożeństwo za zmarłych odprawiane na Cmentarzu Parafialnym przy ul. św. Wojciecha.

4. W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. za zmarłych zalecanych w naszej Parafii odprawione będą o godz. 8.00 i 18.00, a różaniec za zmarłych zalecanych odmawiamy od 2 do 8 listopada wg podanego porządku. Zalecki – wypominki za zmarłych prosimy składać w zakrystii.

5. W tym tygodniu przypada I-sza sobota miesiąca. Od godz. 9.00 odwiedziny chorych Parafian, których prosimy zgłaszać w zakrystii.

6. W sobotę od godz. 16.00 okazja do Sakramentu Pokuty, a o godz. 16.15 różaniec za zmarłych zalecanych.

7. W przyszłą niedzielę 4 listopada z racji dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka do puszek przeznaczona na Kościół w potrzebie, tym razem na doświadczanych prześladowaniami chrześcijan w Pakistanie.

8. Także w przyszłą niedzielę 4 listopada, z okazji zakończenie I Synodu Diecezji Gliwickiej, o godz. 12.30 w kościele katedralnym Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości w tym naszym dziele budowy kościoła.

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny można zyskać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych i można go uzyskać tylko jeden raz w dniu.
Warunki odpustu: – nawiedzenie kościoła, odmówić Ojcze nasz, Wierzę; Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten jest zupełny w dniach od 1 do 8 listopada, a w inne dni roku jest cząstkowy.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i zajęć !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl