Ogłoszenia duszpasterskie od 8 do 15 grudnia

1. W dzisiejszą drugą niedzielę Adwentu obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg naprawdę jest w stanie przemienić serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć Mu swoje: „Tak”.

Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po Mszach św. w Polsce zbiórka do puszek na pomoc  dla Kościoła w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Chodzi przede wszystkim o obszary ZSRR i dawnych krajów tzw. demokracji ludowej. Pomoc Kościołowi na Wschodzie płynąca z Polski jest wyrazem chrześcijańskiego braterstwa. Dwudziesty wiek w Rosji był czasem kształtowania społeczeństwa totalitarnego. Niszczono świątynie, wymordowano kapłanów, zlikwidowano życie monastyczne i zakonne. Starano się usuwać wszelkie ślady kultu religijnego. Religię uważano za zło, a jej wyznawanie za przestępstwo. Jednakże wielu ludzi zesłanych na Syberię i do Kazachstanu zachowało wiarę w Boga i nadzieję „wbrew nadziei”. System ateistyczny nie był w stanie zniszczyć w ich sercu tęsknoty za Bogiem.

Po roku 1989, w miejsce jednego imperium powstało wiele wspólnot państwowych, niezależnych (jak kraje nadbałtyckie), lub o różnym stopniu zależności od Federacji Rosyjskiej. W każdym z tych krajów byłego Związku Radzieckiego sytuacja Kościoła katolickiego jest trochę odmienna. To tam katolicy liczą na naszą modlitwę i pomoc materialną.

3. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe.

4. Od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na „Roraty”. W piątek wieczorem na roraty zapraszamy dorosłych.

5. W środę w czasie mszy roratnej dla dzieci poświęcenie medalików dla dzieci I-szo komunijnych, a po niej obowiązkowe spotkanie z ich rodzicami.

6. W sobotę od godz. 16.00 do adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty. Po Mszy św. wieczornej nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy do lutego przyszłego roku mają dostąpić tych godności.

7. Przypominamy, że z racji świąt odwiedziny chorych i starszych Parafian zostają przesunięte na sobotę przed wigilią 21 grudnia br. Zgłoszenia w zakrystii.

8. Przyszła niedziela jest III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby naszej budowy. Polecamy tę troskę naszej ofiarności.

9. Także w przyszłą niedzielę (wzorem ubiegłych lat) od godz.14.00 nasze Marianki i Ministranci przejdą po rodzinach naszej Parafii oferując poświęcone opłatki wigilijne za dobrowolne ofiary z których zostaną zorganizowane wakacyjne wyjazdy dla Służby liturgicznej.

10. Za tydzień w dodatku do naszego informatora umieścimy całościowy plan tegorocznych odwiedzin duszpasterskich w naszej Parafii czyli plan kolędy.

11. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. Można także zakupić lampiony dla dzieci, parafialne kalendarze, opłatki, kartki, wigilijne świece „Caritasu”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła.

        „Bóg zapłać” zespołowi „Caritas” i tym wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wizyty św. Mikołaja oraz tym, którzy ofiarowali nagrody – słodycze rozdzielane dzieciom w czasie rorat. Dziękujemy Wszystkim, którzy ofiarowali paczki z „Drzewka Miłości” dla najbardziej potrzebujących.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 1 do  8 grudnia

1.Dziś już pierwsza Niedziela Adwentu, którą rozpoczynamy także nowy Rok Liturgiczny. Adwent to czas oczekiwania. Pan wzywa nas, abyśmy zatrzymali się w zabieganiu wokół codziennych spraw i otworzyli się na Niego.

Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem opłatków, świec, wieńców adwentowych i lampionów.

3. Także dzisiaj w ramach akcji  „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” na drzewku miłości umieszczone są serduszka z imionami osób, którym możemy bezinteresownie i anonimowo przygotować paczkę  np.: zabawkę, słodycze, artykuły spożywcze itp.  Przygotowane paczki z serduszkiem prosimy składać w zakrystii od przyszłej niedzieli 8 grudnia, po której zespół „Caritasu” rozda je obdarowanym i potrzebującym.

4. W adwencie od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na „Roraty”. W piątki o godz. 18.00 na roraty zapraszamy dorosłych. Prosimy o przynoszenie świec i lampionów.

5. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek i piątek i sobota miesiąca. Przypominamy, że z racji świąt odwiedziny chorych i starszych Parafian zostają przesunięte na sobotę przed wigilią 21 grudnia br. Zgłoszenia w zakrystii.

6. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

7. W przyszłą niedzielę zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.

8. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł i „Małego Gościa”. Można także zakupić lampiony dla dzieci, parafialne kalendarze, opłatki, kartki, wigilijne świece Caritasu”: małe – 5 zł; duże – 12 zł.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 24 listopada do 1 grudnia

1.Dziś XXXIV, ostatnia niedziela zwykła, w którą obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jego królestwo „nie jest z tego świata”. To królestwo prawdy i miłości, przebaczenia i pokoju. Czy rzeczywiście pragniemy go w naszym życiu? Czy chcemy być poddanymi takiego Króla? Zgoda na Jego panowanie oznacza najpierw dostrzeżenie i przyjęcie Jego miłości do nas. Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek „Caritas” przeznaczona na zorganizowanie mikołajkowych i świątecznych paczek dla dzieci i chorych.

3. W poniedziałek o godz. 18.00 z racji wspomnienia św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej, Msza św. w intencji naszego Chóru parafialnego „Misericordia”, naszych Organistów i ich Rodzin. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za ich posługę dla Parafii.

4. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

5. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

6. W przyszłą niedzielę 1 grudnia rozpoczynamy liturgiczny czas Adwentu. Od tej niedzieli można zakupić lampiony roratnie dla dzieci, nasze parafialne kalendarze na przyszły rok, opłatki, świąteczne kartki oraz wigilijne świece „Caritasu”: małe – 5 zł i duże – 12 zł.

7. Tradycyjnie chcemy w naszej Parafii przeprowadzić akcję pt: „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Na drzewku miłości w przyszłą niedzielę będą umieszczone listki w kształcie serduszek z konkretnymi osobami, którym możemy bezinteresownie i anonimowo pomóc (przygotować jakąś paczkę np.: zabawkę, słodycze, artykuły spożywcze itp.). Przygotowane paczki z przyczepionym serduszkiem będzie można składać w zakrystii do 8 grudnia. Przed świętami „Caritas” rozda je potrzebującym.

8. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł i „Małego Gościa” dla dzieci i naszych parafialnych kalendarzy.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 17 do  24 listopada

1.Przeżywamy   dziś   XXXIII niedzielę zwykłą w ciągu roku – przedostatnią w roku liturgicznym. W te ostatnie niedziele myślimy o rzeczach ostatecznych. W tej perspektywie Chrystus zachęca nas dzisiaj do wytrwałości: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Wśród pokus zwątpienia, zniechęcenia i oschłości codziennych obowiązków trzeba trwać w wierze, nadziei i miłości.

Kolekta tej trzeciej niedzieli miesiąca jest naszym specjalnym darem na dokończenie budowy kościoła. Sprawę tego dzieła polecamy naszej ofiarności, a za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

3. W przyszłą niedzielę (24 listopada) – ostatnią w roku liturgicznym – obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To  także święto Liturgicznej Służby Ołtarza czyli Ministrantów, Lektorów i Szafarzy naszej parafii. Na Mszy św. o godz. 12.00 odnowienie przyrzeczeń i wprowadzenie nowych kandydatów do tej Służby. Zapraszamy do udziału rodziny całej Liturgicznej Służby Ołtarza.

4. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek „Caritas” przeznaczona na zorganizowanie mikołajkowych i świątecznych paczek dla dzieci i chorych.

5. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 10 do 17 listopada

1.Przeżywamy dziś XXXII niedzielę zwykłą w ciągu roku. W Liturgii Słowa pochylamy się nad tajemnicą naszego zmartwychwstania. Pragnienie nieśmiertelności, które jest w człowieku spełnia się tylko  w Bogu, który  tego chce i który nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii i budowy naszego kościoła. Za wszystkie z serca złożone ofiary składamy gorące „Bóg zapłać!”.

3. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka do puszek przeznaczona na Kościół w potrzebie, w tym roku na kościół w Sudanie Południowym – najmłodszym państwem na świecie. Około 77 proc. z 12 milionów mieszkańców wyznaje wiarę chrześcijańską. Jednakże chrześcijanie mieszkający tam nie mają łatwej sytuacji ani politycznej, ani gospodarczej. Według najnowszego raportu ONZ 61 proc. populacji tego kraju, tj. 7 mln ludzi, głoduje. Niepokojący jest również wysoki wskaźnik analfabetyzmu -70 proc. dzieci nie jest objętych edukacją. My, katolicy, żyjący w Europie środkowej, pomimo dzielących nas kilometrów  możemy im pomóc. Przede wszystkim modlitwą. Możemy również pomóc tym, którzy żyją w nędzy z braku pożywienia, wody, własnego domu. Nie zostawiajmy ich samych, przyjdźmy im z pomocą także poprzez ofiary składane dziś do puszek.

4. W środę 13 listopada o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną, w czasie której zostaną poświęcone i rozdane książeczki „Drogi do nieba” dla dzieci I-szo Komunijnych.  Po mszy św. obowiązkowe spotkanie dla rodziców tych dzieci.

5. W sobotę 16 listopada przypada Dzień Papieski. Po mszy św. porannej Nowenna do św. Jana Pawła II z oddaniem czci Jego relikwiom w intencjach, które można składać w zakrystii.

6. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

7. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. i „Małego Gościa”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 3 do  10 listopada

1.Dziś już XXXI niedziela zwykła w ciągu roku. Na Eucharystii spotykamy się z Chrystusem, i jak zmieniło się życie celnika Zacheusza z dzisiejszej Ewangelii, niech zmienia się również nasze życie po każdej Mszy św.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii i budowy naszego kościoła. Za wszystkie z serca złożone ofiary składamy gorące „Bóg zapłać!”.

3. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na różaniec za zmarłych zalecanych. Różaniec za zmarłych będziemy odmawiać do piątku włącznie po Mszach św. wieczornych. Prosimy o składanie w zakrystii wypominek za zmarłych wraz z ofiarą na utrzymanie Seminarium Duchownego.

4. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

5. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek miesiąca.

6. W sobotę 9 listopada od godz. 9.00 odwiedziny chorych Parafian, których prosimy zgłaszać w zakrystii.

7. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50  okazja do Sakramentu Pokuty.

8. W przyszłą niedzielę dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka do puszek przeznaczona na Kościół w potrzebie.

9. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. i „Małego Gościa”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 27 października do 3 listopada

1. Przeżywamy XXX niedzielę zwykłą w ciągu roku. Liturgia przypomina nam, że sukcesy w życiu duchowym tylko w małym stopniu są owocem naszych starań. Zawsze są darem Boga. Kiedy w świątyni ogarnie mnie radość i uniesienie, będę chwalił Pana za Jego hojność. Kiedy ogarnia mnie żal i zawstydzenie będę chwalił Pana za Jego miłosierdzie.

2. W dzisiejszą niedzielę kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką inwestycyjną na potrzeby naszej budowy. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

3. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. W tygodniu różaniec po Mszach św. wieczornych.

4. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

5. W piątek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, której świętowanie rozpoczynamy już Mszą św. wigilijną w czwartek o godz. 18.00. W dniu uroczystości msze św. wg porządku niedzielnego, a o godz. 14.oo zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych na Cmentarzu
św. Wojciecha.

6. W sobotę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Na  Mszę św. za wszystkich zmarłych zalecanych zapraszamy o godz. 8.00 i 17.00. Z racji Dnia zadusznego odwiedziny chorych Parafian zostały przesunięte na sobotę 9 listopada. Prosimy o zgłaszanie odwiedzin w zakrystii.

7. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy okazja do Sakramentu Pokuty.

8. Różaniec za zmarłych zalecanych odmawiany będzie od 2 do 8 listopada. Prosimy o składanie wypominek za zmarłych w zakrystii wraz z ofiarą, która zgodnie z finansowym informatorem naszej Diecezji przeznaczona  jest na utrzymanie Seminarium Duchownego oraz Domu Seniora dla kapłanów.

9. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z filmem DVD o objawieniach Matki Bożej z Lourdes i „Małego Gościa”.

PODZIĘKOWANIA I PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu.

 Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 20 do 27 października

1.Dziś już XXIX niedziela zwykła w ciągu roku obchodzona jako niedziela misyjna. Liturgia Słowa przypomina nam o potrzebie wytrwałej modlitwy. Ofiarujmy dziś naszą modlitwę wszystkim misjonarzom i misjonarkom, szczególnie pochodzącym z naszej Ojczyzny, aby owocnie i skutecznie mogli głosić Prawdę Ewangelii tam, gdzie najbardziej jej brak.

2. Dziś Słowo Boże głosi ks. Marian Krojenka, budowniczy kościoła MB Różańcowej w Zabrzu – Grzybowicach, który zbiera ofiary na potrzeby tego dzieła. Nasza kolekta inwestycyjna jest przeniesiona na przyszłą niedzielę.

3. Także dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny w kościele, dlatego po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom i krajom misyjnym.

4. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane w tygodniu po Mszach św. wieczornych, a w soboty i niedziele o godz. 16.15.

5. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, dlatego po mszach św. oddanie czci Jego relikwiom.

6. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

7. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy okazja do Sakramentu Pokuty.

8. W przyszłą niedzielę kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką inwestycyjną na potrzeby naszej budowy. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy kościele i obejściu. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl