Rok 2011

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia 9 stycznia odbył się w naszej Parafii koncert kolędowy naszego Chóru Parafialnego.

W sobotę 15 stycznia po Mszy św. porannej Parafialny zespół „Caritas” zaprosił swoich członków i podopiecznych na kolędowe spotkanie w salce na probostwie.

W Środę Popielcową 9 marca rozpoczął się 40 – dniowy okres Wielkiego Postu. Kazania Pasyjne w tym roku wygłosił ks. Sławomir Hałakuc – Sędzia diecezjalnego Sądu Biskupiego w Gliwicach rezydujący w Żernikach.

We wtorek 29 marca o godz. 16.00 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii i Parafii św. Jana Chrzciciela z Żernik.

W sobotę 2 kwietnia z racji 6 rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II odbyło się modlitewne czuwanie prowadzone przez młodzież zakończone o godz. 21.37, przez które chcieliśmy się przygotować się do beatyfikacji Sł. Bożego Jana Pawła II.

Przed świętami zorganizowano akcję „kilo dla bliźniego” prowadzoną przez „Caritas”, aby produktami żywnościowymi wspomóc zorganizowanie świątecznych posiłków dla najbiedniejszych.

Tradycyjnie w V Niedzielę Wielkiego Postu 10 kwietnia rozpoczęliśmy nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, Tegorocznym naszym ćwiczeniom duchownym przewodniczył O. Damian Dybała OMI z Sanktuarium na św. Krzyżu.

W piątek 15 kwietnia po Mszy św. do Miłosierdzia Bożego odprawiliśmy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.

1 maja w Święto Bożego Miłosierdzia, które dla naszej Parafii jest równocześnie Uroczystością odpustową w całym Kościele przeżywaliśmy dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Słowo Boże wygłosił O. Krzysztof Jurewicz Dyrektora Sekretariatu Powołań O. Oblatów z Poznania.
Po wieczornej Mszy św. o godz. 17.30 jako podziękowanie za beatyfikację Jana Pawła II odbył się koncert Maryjny „Maria Gratia Plena” zespołu estradowego „PROMENADA” z solistami Opery Bytomskiej i Gliwickiego Teatru Muzycznego Grażyną i Adamem Żaak.

W niedzielę 8 maja o godz. 11.00 przeżywaliśmy Rocznicę I-szej Komunii św., a w niedzielę 22 maja Uroczystość I-szej Komunii św. dzieci ze Szkoły Podst. nr 39. W czwartek dzieci I-szo komunijne z rodzicami wyjechały na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie.

W sobotę 11 czerwca o godz. 9.30 w naszej gliwickiej katedrze święcenia prezbiteratu przyjęło ośmiu Diakonów naszej Diecezji, a wśród nich pochodzący z naszej Parafii ks. diakon Dariusz Janowski. Swoją Mszę św. Prymicyjną odprawił 12 czerwca o godz. 12.00.

W dniach od 7 do 9 lipca Parafialny Zespół „Caritas” zorganizował pielgrzymkę do Lichenia i innych Sanktuariów.

Od poniedziałku 29 sierpnia na mocy dekretu ks. Biskupa pracę duszpasterską w naszej Parafii rozpoczął ks. Krzysztof Grzegorczyk, który przybył z Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.

16 października, z racji 33 – ej rocznicy wyboru na stolicę Piotrową bł. Jana Pawła II, jako dziękczynienie za beatyfikację Papieża odbył się Apel Jasnogórski prowadzony przez młodzież.

W piątek 25 listopada kandydaci do Sakramentu Bierzmowania rozpoczęli z ks. Krzysztofem „weekendowe” rekolekcje w Ustroniu.

W minionym roku: kontynuowano prace w zakrystiach nowego kościoła, prace związane z wykończeniem dachu nad zakrystiami, zamontowano dwa boczne okna witrażowe w prezbiteriom i centralne okno „opatrzności Bożej”, zamontowano krzyż wieńczący dach kościoła nad prezbiterium oraz dolną część okien ściany bocznej, rozpoczęto prace instalacji nagłośnienia, kontynuowano prace przy stelażu podsufitki w kościele, zostały przywiezione panele sufitowe oraz przywieziono cegłę rozbiórkową.