Ogłoszenia duszpasterskie od 24 do 31 lipca 2016

1.  Dziś świętujemy XVII niedzielę zwykłą w ciągu roku. W czasie wakacji i urlopów Pan Jezus uczy nas, jak swoich uczniów modlitwy. Pamiętajmy o niej zwłaszcza teraz, kiedy mamy więcej czasu, aby odnowić nie tylko nasze siły fizyczne, ale aby także przeżyć naszą odnowę duchową.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby naszej budowy. Za wszystkie z serca składane ofiary składamy „Bóg zapłać!”.

2. Dzisiaj po Mszach z racji zakończenia XVII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, pod hasłem: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. poświęcamy nasze pojazdy oraz można nabyć okolicznościowe pamiątki do samochodów – jako cegiełki na zakup środków transportu dla Polskich Misjonarzy w ramach akcji MIVA Polska „ św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu”.

3. Od 26 do 31 lipca w Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Otoczmy naszą modlitwą Papieża Franciszka, organizatorów i uczestników.

4. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw wg podanego planu. W niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00.

PODZIĘKOWANIA I PROŚBA O POMOC

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”.

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz za pomoc w porządkowaniu piwnic i obejścia. W tym tygodniu w piątek o godz. 14.00 prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła.

Nadal gorąco apelujemy o pomoc duchową i materialną poprzez prace i ofiary według indywidualnych możliwości w naszym dziele budowy kościoła.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć

  1. Łukasz Dudek (zam. Pilchowice) i Katarzyna Nurek (Gliwice) (zap.2).
  2. Marek Świech (zam. Gliwice) i Marta Siwik (zam. Gliwice) (zap.2).