XXXIV Niedziela  – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA  – Jakie wartości królują w naszym świecie?

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. (Mt 25, 31-46)

Jakie wartości królują w naszym świecie? Właśnie: królują. Tak zwykło się mówić, i to nie bez racji. Króluje pogoń za pieniądzem. Króluje przemoc. Króluje bezprawie. Króluje zmysłowość i seks. Króluje zakłamanie. Króluje pijaństwo.

Pytam o wartości, a wyliczam antywartości. Bez wątpienia dobra jest więcej, jak pszenicy w Jezusowej przypowieści o chwaście, ale i kąkolu nie brak, i w oczy kole. I czarnych owiec nie brak. „Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły” – mówi Bóg przez Proroka. Osądzi Bóg, bo wartości, które nadają sens światu, nie z ludzkiego ustanowienia są. Bóg jest źródłem, początkiem, fundamentem wartości. On sam jest Wartością najwyższą i jedyną, a to, co naprawdę wartościowe, w Nim ma swój początek. I dlatego On, Bóg, może osądzać. Tylko On. Król świata. „Król” – pojęcie z dawnych czasów. Lub z bajek. Ale w tym historycznym, czy bajkowym słowie bez trudu odnajdujemy głęboką treść. Król to najwyższy autorytet. To ktoś ponad nami, nie z nas. To prawodawca i sędzia. To ktoś dobry i szlachetny.

Pytamy, jakie wartości królują w naszym świecie. A przecież tak bardzo potrzeba światu „cywilizacji dobra”, czy jak kto woli Królestwa Bożego. Jeśli pozostać w tej konwencji, można rzec, że to Królestwo ma swoją konstytucję: jest nią Ewangelia. „Preambułą” tej konstytucji jest zdanie wypowiedziane przez Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Co uczyniliśmy? Konstytucja Bożego królowania – to konstytucja codziennej dobroci. Albo uznamy realizm tych zasad, budując cywilizację dobra, albo nasz świat zawali się w gruzy. Obchodząc dziś święto Chrystusa Króla chcemy wyznać nadzieję: cywilizacja dobroci jest możliwa, jest realna.