III Niedziela zwykła – 23.01.2022 – Dobra Nowina

W dzień szabatu udał się do synagogi i powstał, aby czytać. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.    Łk 1,1-4; 4,14-21

Jezus przyszedł na ziemię, aby:

– ubogim głosić dobrą nowinę      – a nie bogatym możliwość większych obrotów i większego biznesu,
– więźniom głosić wolność      –  a nie prześladowcom możliwość bestialskiego Znęcania się i samowolę,
– niewidomym głosić przejrzenie      – a nie wszystkowiedzącym pychę i samozadowolenie,
– uciśnionym głosić wyswobodzenie      – a nie ciemięzcom większą swobodę i bezkarność w wyzyskiwaniu,
– chorym głosić uzdrowienie      – a nie zdrowym i dobrze się mającym przepych i  jeszcze  większy dostatek,
– skruszonym w sercu głosić przebaczenie      – a nie zadufanym w sobie i pełnym pychy wolność w popełnianiu najwymyślniejszych grzechów,
– aby obwoływać rok łaski od Pana      – a nie odwołanie wszystkich praw i nakazów moralnych i etycznych,

Syn Boży przyszedł na ziemię, aby leczyć wszystko co pokaleczone i podnosić wszystkich tych, którzy zdolni są rozpoznać i uznać swoją słabość. Przyszedł właśnie do słabych, a nie do dobrze się mających, do pogardzanych i odrzuconych, a nie do pyszałkowatych i zarozumiałych … i nie do tych co sami umieją się urządzić.