23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janinę Adamowicz w 18 rocz. śmierci i + z rodzin Adamowicz, Ciumczyk, Pawłowicz i Lisanti

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty Mossoczy z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Czesławy i Jana Maryniak z okazji 40 rocz. ślubu; dla Jolanty i Janusza Pawełek z okazji 40 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Łukasza Denisiuk z okazji 5 rocz. ślubu i 3 rocz. urodzin Natalii; dla Zuzanny i Adama Korzeniewskich z okazji 10 rocz. ślubu, ur. Zuzanny i 9 rocznicy urodzin syna Jakuba; dla Barbary z okazji 75 rocz. urodzin; dla Sary Piwowarskiej z okazji 3 rocz. urodzin; dla Natalii Kingi Kuk z okazji roczku oraz Maksymiliana Andrzeja Rudowicz z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla rodziny Jadczyk z bł. dla dzieci i ich rodzin