Ogłoszenia od 31 lipca do 6 sierpnia

1.Dzisiejsza  Liturgia XVIII niedzieli zwykłej przypomina nam, że wszystko przemija pod słońcem: wiosna, lato, jesień, każda pora ma swoją kolej. Przemija również szczęście świata. Nie ma nic stałego poza Bogiem. On jest  ośrodkiem i życiem tych wszystkich, którzy pokładają w Nim ufność.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli darem na potrzeby Parafii. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

3. W dzisiejszą niedzielę na zakończenie XXIII Tygodnia św. Krzysztofa pod hasłem: „Niesiemy narodom pokój Chrystusa” po Mszach św. zbiórka do puszek jako wsparcie dla Polskich Misjonarzy w ramach akcji „MIVA Polska  św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku” na misyjne środki transportu oraz będziemy błogosławić kierowców, poświęcać nasze pojazdy.  Każdy kto wesprze swoją ofiarą naszych misjonarzy otrzyma okolicznościową pamiątkę do pojazdu.

4. W dzisiejszą niedzielę, we wtorek 2 sierpnia oraz w przyszłą niedzielę można uzyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli” (od małego kościoła NMP Anielskiej w Asyżu). Warunki odpustu: spowiedź i komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz”  i „Wierzę”; modlitwa w intencji Ojca św. oraz wykluczenie  przywiązania do grzechu nawet powszedniego (inaczej odpust cząstkowy).

5. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek; I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca. W pierwszy piątek zapraszamy do adoracji Najśw. Sakramentu przed mszą wieczorną od godz. 17.00, prowadzaną przez Wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, w czasie której będzie okazja do spowiedzi św., a po nowennie zapraszamy na spotkanie członków i kandydatów chętnych do  modlitwy w ramach Wspólnoty Małych Rycerzy.

6. W sobotę przypada święto Przemienienia Pańskiego. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych, a od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

7. Przypominamy, że obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św. – od poniedziałku do czwartku rano o godz. 8.00, w piątki o godz. 18.00 połączona z nowenną do Mił. Bożego, a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Kancelaria czynna po mszach św.

PODZIĘKOWANIA i  PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne. Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Skąd odpust „Porcjunkuli” ?

Łączy się on z legendą. Głosi ona, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: „Franciszku, do kaplicy!” . Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: „Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła” .

Franciszek upadł na twarz i rzekł: „Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”. Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny: „Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”. Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan powiedział: „Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który błagasz, pod warunkiem, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi„.

Podanie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, który faktycznie udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia. Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia. W 1911 r. papież Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl