7.10.2018 – XXVII Niedziela Zwykła

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Franciszka Butowskiego z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny i o bł. na czas emerytury oraz za + rodziców Janinę i Teodora Butowskich, + brata Bogdana, + brata Zygmunta i + dziadków z obu stron

10.00

Za + matkę i ojca, + męża i + braci

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. Boże: dla Teresy i Wernera Merkel z okazji 55 rocz. ślubu i 80 rocz. urodzin Teresy; dla Anieli i Romana Denisiuk z ok. 40 rocz. ślubu; dla Elżbiety i Henryka Kornaś z okazji 40 rocz. ślubu; dla Danuty i Tomasza z okazji 31 rocz. ślubu; dla Franciszka Zienkiewicz z okazji 70 rocz. urodzin; dla Weroniki Chruszcz z okazji 18 rocz. urodzin; dla Pawła Jakuba Wrzesień z okazji roczku oraz dla Barbary Zofii Frączek, Milli Małgorzaty Wolny i Stanisława Kacpra Pięta z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + teściów Agnieszkę i Jana Piechaczek, + syna Gintra, + Lidię Piechaczek i + z pokr.