Czwartek – 10.03.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Krystyny Wawrzyczek z okazji 63 rocz. urodzin z bł. dla rodziny i za + szwagra Wiesława z okazji 10 rocz. śmierci
IIIntencja wolna

18.00 – Zbiorowa za zmarłych:

Za + Stefanię Ożga w miesiąc po śmierci od sąsiadów; Za + Henryka Szymanek; Za + Walerię, Władysława, Jana i Izabelę Kulów