Czwartek – 10.08.2017 – Święto św. Wawrzyńca

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Marii Brzezina z okazji 88 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; Za + żonę Elżbietę Rymer w miesiąc po śmierci