Czwartek – 10.12.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + żonę Urszulę Kusz w rocz. urodzin i + z pokr.
II – Za + rodziców Otylię i Wilhelma, Agnieszkę i Andrzeja, + wujka ks. Bernarda i + z pokr.

17.00 – Roraty

Zb. za zmarłych: Za + Adelajdę Błaszczyk, + Franciszka Błaszczyk i + z rodzin Błaszczyk i Grzelak; Za + rodziców Jadwigę i Stanisława Jabłońskich, + Stanisława Wojtachnio i + z pokr.