CZWARTEK – 10.12.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Urszulę Kusz i + z pokr.

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Jadwigę Górską, + Helenę i Franciszka Kot, + Jerzego Janowiec i + z pokr.