Czwartek – 11.02.2016r – Wsp. Matki Bożej z Lourdes /dzień chorych/

8.00

I – Do Mił. Bożego przez wstawiennictwo MB Lourdzkiej w intencji chorych i starszych Parafian
II – Do Mił. Boż. z prośbą o łaskę nawrócenia i uwolnienia, o Boże bł. i zdrowie duchowe dla Marka

Nabożeństwo w intencji chorych z udzielaniem Sakramentu Chorych i błog. lourdzkim

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Urszulę Strzelbicką w 4 rocz. śmierci