CZWARTEK – 11.03.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Małgorzatę Gamoń

18.00

Zb. za zmarłych: Za + ojca Jerzego Król w 9 rocz. śmierci; Za + Mariana Srokosz;