Czwartek – 12.11.2015 – Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męczennika

8.00

I – Za + męża, ojca i dziadka Henryka Łepkowski w 12 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + Edeltraudę Szczudłek (poza parafią)

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + męża i ojca Helmuta Dziurowicz w miesiąc po śmierci; Za + Marię i Pawła Cyganek, + Hildegardę, Konstantynę i Alfreda Waniek i + z pokr.; Za + Martę Pokusińską o spokój duszy