Czwartek – 13.09.2018 – Wsp. św. Jana Chryzostoma – Dzień Fatimski

  8.00

Za + rodziców Annę i Tadeusza Gurba, + brata Stanisława, + dziadków i + z rodzin Gurba i Kleban

19.00Różaniec fatimski o pokój na świecie i zgodę w rodzinach

20.00

Msza św. Fatimska zbiorowa: Do Mil. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Kariny i Romana z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny; Za + męża Bernarda Anioł w pół roku po śmierci; Za + Rozalię Spyrka w rocz. śm.; Za + Józefa i Zbigniewa Czarneckich i + z rodzin Czarneckich i Wąsów

Procesja światła z figurą MB Fatimskiej (prowadzą Szafarze z rodzinami)