Czwartek – 13.12.2018 – Wsp. św. Łucji, męczennicy

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Marianny Dziekańskiej z okazji 90 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

18.00Roraty

Zbiorowa za zmarłych: Za + męża Józefa Wojkowskiego w miesiąc po śmierci, za + rodziców i + dwóch braci; Za + ojca Władysława Czarnota w 2 miesiące po śmierci;