Czwartek – 14.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Zofię i Mariana Babak i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Władysławę Goińską w miesiąc po śm.; Za + Ewę Koziej od Danuty Koziej; Za + rodziców Józefę i Stefana, + teściów Janinę i Tadeusza; Za + Henryka Strużyk od Lucyny i Krzysztofa Piecuch z Węgierskiej Górki;