Czwartek – 14.11.2019 – Dzień powszedni 

  8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Marię Brzezina w miesiąc po śmierci; Za + męża Henryka Łepkowskiego, + syna Adama, + rodziców i braci z obu stron; Za + z rodzin Pajer, Górka, Rożek i Pieczka; Za + Roberta Masłowskiego od Bronisławy Bieda; Za + Kazimierza Michura od rodziny Jacka i Ireny z Krakowa;