Czwartek – 14.12.2017 – Wsp. św. Jana od Krzyża

  8.00

Za + rodziców Marię i Romana Pruchnickich, za + dziadków z obu stron i + z pokr.

18.00

Roraty – Zb. za zmarłych: Za + Walerię, + Władysława i Józefa Tylek; Za + Jadwigę i Franciszka Białowąs; Za + Antoninę i Józefa Grund, + Gertrudę Poradę w 23 rocz. śm. i + zapomnianych; Za + Piotra Cieślik od rodziny Śrutwów; Za + Bernarda Ochudło, + Martę, Józefa i Marię Ochudło, za + rodziców Jadwigę i Henryka Cibis i + z pokr.; Za + rodziców Marię i Bernarda Krywka i + z pokr. z obu stron