CZWARTEK – 15.10.2020 – Wsp. św. Teresy od Jezusa

8.00

Za + siostrę Teresę Waldus z okazji imienin

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00

Msza zbiorowa za zmarłych: Za + Antoniego Buba, + Henryka i Henrykę Kornaś i + z pokr.