Czwartek – 16.01.2020 – Dzień powszedni

8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + rodziców Jerzego i Małgorztę, + teścia Franciszka, + Elżbietę Richtarską i + z pokr. Piątek, Richtarski i Gawenda