Czwartek – 16.11.2017 – Dzień Papieski

  8.00

Za + Amalię Urbanik i + rodziców z obu stron; Przez wst. św. Jana Pawła II o bł. i zdrowie dla mamy Marty i poczętego dziecka
Nowenna do św. Jana Pawła II z czcią relikwii

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + z rodzin Janoszek, Kostrzewa, Żyła i Sosna; Za + Krystynę i Edwarda Frank, + Marię Duczek, + Elisabeth Horer