CZWARTEK – 17.12.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Bronisławę i + z pokr.

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Teresę Hajski w I-szą rocz. śmierci; Za + mamę i żonę Hildegardę Golombek w 22 rocz. śmierci;