Czwartek – 19.03.2020 – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

od 8.00 do 9.00 i od 18.00 do 19.00 – Adoracjia Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, i szczęśliwą operację dla Józefa z ok. imienin z bł. dla rodziny
IIZb. za zmarłych: Za + Józefa, Janinę i Andrzeja Łaganowskich; Za + ojca Józefa Tyszlewicz, + ojca chrzestnego Stanisława Tyszlewicz i + z pokr. Wojtkowskich, Zielińskich i Tyszlewicz, + z pokr. Kozioł, Skorupa;