Czwartek – 19.05.2016 – św. Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o i bł. dla Krystyny i Leszka z ok. 37 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny
II – Za + Marię Hibner w miesiąc po śmierci, + Helmuta Dziurowicz, + Maksymiliana Grycek

18.00

Zb. za zmarłych:Intencje wolne

Nabożeństwo majowe