CZWARTEK – 19.08. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

Zb. za zmarłych: Za + Juliana Grabowskiego w 5 rocz. śmierci, + Mariana Grabowskiego w 2 rocz. śmierci i + z pokr.; Za + brata Jana Mościbrockiego, + brata Stanisława, + rodziców Helenę i Stanisława  i + z pokr.