Czwartek – 19.12.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Wandę Gosik, + Gustawa Wawrzyczek, ++ Jana, Janinę, Piotra, Andrzeja Pietraszkiewicz i ++ Juliana, Stanisławę, Albinę i Annę

18.00

Roraty – Zb. za zmarłych: Za + mamę Stanisławę Struczewską w 1 rocz. śm. i + ojca Jana, ++ z rodzin Paciorek i Struczewskich; Za + Teofilę Zabrzewską od Antoniego i rodziny Cichoniów; Za + Jana Stobrat od kuzynki Grażyny i kuzyna Edwarda z Krakowa;