Czwartek – 20.02.2020 – Dzień Powszedni

   8.00

Za + Jerzego Chrząszcz

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Teofilę Zabrzewską od sąsiadów z ul. Paderewskiego 94; Za + Jana Chmura; Za + ojca Władysława Pakuła w 5 rocz. śmierci; Za + Ewę Pietryga w 22 rocz. śmierci, + Jana, + z rodziny Pietryga i Norek, + Annę Sobczyńską w 8 rocz. śmierci, + Marcina, + rodziców Sobczyński i Sypko; Za Barbarę Denis od rodziny Szarejków z dziećmi; Za + męża i ojca Ryszarda Bladyn, + jego rodziców Mariannę i Jana, + teściów Anastazję i Antoniego Sołtysek; Za + dziadków
Grzegorza i Henryka;