CZWARTEK – 20.05. 2021 – Dzień Fatimski

8.00

Za + męża Zbigniewa Żurakowskiego i + z rodzin Żurakowskich i Tutaj

18.00

Zb. za zmarłych: Za + 13 maja męża i ojca Macieja Sławińskiego
Nabożeństwo majowe