Czwartek – 22.10.2015 – Wsp. Św. Jana Pawła II

8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Róży Kistella z okazji urodzin z bł. dla rodziny

Modlitwa i oddanie czci relikwiom św. Jana Pawła II

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + Lucynę i Edmunda Czarneckich i + z pokr.

Nabożeństwo różańcowe z oddaniem czci relikwiom św. Jana Pawła II