Czwartek – 22.11.2018 – Wsp. Św. Cecylii, dziewicy

  8.00 – Za + Dariusza Głowackiego

18.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. przez wst. Św. Cecylii dla naszych Chórzystów i Organistów z bł. dla ich rodzin