Czwartek – 23.02.2017 – Wsp. św. Polikarpa biskupa i męczennika

  8.00

Za + Tadeusza Mazur

18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych: Za + Marię Fornal w 1 rocz. śm, + siostrę Halinę Krzyżanowską w 1 rocz. śm, + ich rodziców Karolinę i Władysława Fornal; Za + Julię i Alfonsa Gawron, + zięcia Helmuta, + rodziców i+ z pokr.