Czwartek – 24.10.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Małgorzatę i Józefa Gajowskich, + Piotra Chromika i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Alinę Onyszkiewicz w miesiąc po śmierci od kuzynki Heli i kuzynów Jana i Edwarda; Za + brata Eugeniusza Gajewskiego od brata Tadeusza; Za + Annę i Zygmunta Nieśpiałowskich, + Janinę i Kazimierza Guzikiewicz, + Jadwigę i Zofię Wojnarowicz, + Marię i Bolesława Kuśmierskich, + Władysławę i Ludwika Palmąka i +  z rodziny; Za + Kazimierza Michura od Andrzeja Gaweckiego z rodziną; Za + Kazimierę Muszyńską;
Nabożeństwo różańcowe