Czwartek – 25.01.2018 – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

   8.00

IZb. za zmarłych: Za + Stanisławę Makarewicz w miesiąc po śmierci, + Józefa i Barbarę Grądziel
II – Za + Ryszarda Jendrysik, + żonę Stefanię, + rodziców i + z pokr.