Czwartek – 26.11.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników
II – Do Mił. Bożego o łaskę uzdrowienia i dary Ducha św. dla wnuczki Oliwi Łuczuk, o zdrowie dla wnuczki Wiktorii z bł. dla całej rodzin

18.00

Zb. za zmarłych: Za + matkę Annę w 9 rocz. śmierci, + dziadków Tomasza i Magdalenę i + z krewnych; Za + Arkadiusza i Irenę Haduła; Za + ojca Engelberta Wróbel, + Krystynę i Edwarda Frank, + dziadków i + z pokr.; Za + Martę Pokusińską w miesiąc po śmierci od sąsiadów