Czwartek – 26.12.2019 – Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla Urszuli i Mieczysława Radziul  z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Za + mamę Mieczysławę Lewandowską

12.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł.: dla Krzysztofa Dominika Florek z okazji chrztu św. z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla Leszka, Oli i Marceliny z okazji urodzin z bł. dla rodziny