Czwartek – 27.04.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Henryka Bartos z ok. 67 rocz. ur.z bł. dla rodziny

15.00Ślub rzymski: Barbara Bieńkowska i Marcin Borkowski

18.00

Zb. za zmarłych: Za + ojca Alfreda Lis w 16 r. śm, Annę i Maksymiliana, + Gertrudę i Pawła, + Gabrielę i + z pokr; Za + męża Tadeusza Szybiak, + ojca Jana i + z pokr.; Za + męża Tadeusza Głogowskiego
w 4 rocz. śm.