Czwartek – 27.09.2018 Wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

  8.00

Za + Zofię Kotas od Marii i Waldemara Wolszy

18.00

Zb: za zmarłych: Za + Stanisława Szacik w 11 rocz. śmierci; Za + brata Edwarda Kocimowskiego w miesiąc po śmierci od siostry z rodziną;