Czwartek – 28.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Krystyny i Zenona Dyduch z okazji 41 rocz. ślubu i Xymeny i Juana Galera z okazji 11 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

18.00

Zb. za zmarłych: Za + rodziców Elfrydę i Mariana Barszcz i + z pokr.; Za + Henryka Drożdżok w 30 dni po śmierci; Za + Marię Gdańską w 30 dni po śmierci; Za + Eugeniusza Klina w 3 rocz. śmierci; Za + Bogdana Wróbel od bratowej; Za + Ewę Koziej od Adama Koziej z rodziną