Czwartek – 28.04.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + rodziców Małgorzatę i Jerzego, + teścia Franciszka, + z pokr. Piątek, Richtarski i Gawenda
II – Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Luizy Kistella z ok. 82 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00 – Zb. za zmarłych:

Intencje wolna