CZWARTEK – 28.05. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + żonę Urszulę Kusz w 10 rocz. śmierci

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Marię Kobzan i + z pokr.; Za + Zygmunta Taszarek w miesiąc po śmierci; Za + mamę Teresę w 23 rocz. śmierci i + z pokr.;
Nabożeństwo majowe