Czwartek – 29.06.2017 – Uroczystość św. App Piotra i Pawła – Dzień Papieża Franciszka

  8.00

Za + Wandę i Władysława Uklejów, + z rodzin Uklejów i Pociejów, + Mariannę Gołębiowską i o opiekę dla Jacka Ukleji

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Piotra Kąpały z okazji 60 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny