Czwartek – 8.03.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Elżbietę Zimmer

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + męża Bogusława Gajda; Za + Andrzeja Kochanowskiego od rodziny Kochanowskich z Czechowic