Czwartek – 8.11.2018 – Dzień powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski, opiekę Matki Bożej z prośbą o bł. dla Ernestyny Klimza z okazji 88 rocz. urodzin i o radość wieczną dla + męża Joachima
               Różaniec za zmarłych zalecanych

18.00 –  Zb. za zmarłych: Za + rodziców Marię i Rufina Bryłka, + Alinę i Tadeusza Wojewódka i + z pokr.; Za + mamę Leokadię Perkowską w 6 tygodni po śmierci; Za + Marię Kozik i + z pokr.;
Za + Eugeniusza Gajewskiego od rodziny Walencik;