Czwartek – 9.11.2017 – Święto Rocznicy Pośw. Bazyliki Laterańskiej

  8.00

Za + rodziców Bronisławę i Aleksandra Struczewskich, + brata Jana i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + rodziców Martę i Józefa Kuszewskich, Ludwikę i Aleksandra Kowalczuków, + siostrę Joannę, + braci Antoniego, Zygmunta i Juliana; Za + Ritę i Józefa Sobczyk; Za + Ryszarda Jurczyk